четвъртък, 22 декември 2016 г.

Счетоводна фирма или собствен счетоводител

Независимо какъв бизнес сте решили  да започнете, той ще има нужда от счетоводно обслужване. Счетодството само по себе си е доста важен елемент от просперитета и развитието на една фирма . От изключителна важност е кой и как ще подходи към тази важна част от идеята Ви да станете предприемач.
Обикновено при стартирането на един бизнес има един дълъг период на доста разходи и минимални приходи. Именно затова е от голяма важност тези разходи да бъдат добре прецизирани. От това до голяма степен зависи дали бизнеса Ви ще има успешен старт или ще се провали. Статистиката показва, че голям процент от новорегистрираните фирми не успяват да се реализират на пазара именно поради неправилно  финансово управление в началния етап.  Затова е от голямо значение да се вземе правилното решение за счетоводното обслужване на една фирма при нейното стартиране.
Наемането на собствен счетоводител, който да е добре квалифициран е доста скъпо начинание. Необходимо е да заделите сериозен ресурс за осигуряване на добра заплата, работно място, скъп счетоводен софтуер и т.н. За една нова малка фирма това е доста голям и неоправдан разход. Именно затова през годините на пазара се появиха счетоводни кантори, които се грижат за счетоводното обслужване на малкия и среден бизнес.
Една счетоводна къща поема счетоводството на много фирми и нейните счетоводн услуги излизат значително по-евтино от това да се наеме собствен счетоводител. Освен това практиката е показала, че в тези специализирани счетоводни кантори професионалната подготовка и усъвършенстване на счетоводителите е въпрос на фирмен просперитет. От това зависи дали дадена счетоводна фирма ще успее да привече клиенти и да се наложи като такава. Конкуренцията е голяма и това е сериозна причина счетоводните услуги, които предлагат да са вс по-добри и надеждни.
Непрекъснатите промени в законодателството, които са практика през последните години налагат едно постоянно следене и непрекъснато професионално обучение. Ако изберете наемането на собствен счетоводител, ще се наложи да плащате постоянно курсове и разяснителни семинари, за които въпреки всичко няма да сте сигурни че ще бъдат ефективни.
В една счетоводна къща, това професионално образование е част от работата й и всяка нова запетайка от закона е професионално прецизирана и обсъждана вътре в колектива. Там счетоводителят, който се грижи за счетоводното обслужване на Вашата фирма има винаги с кого да се консултира и грешките са сведени до минимум. Това е от голямо значение за спокойствието на един Управител на фирма, който всъщност отговаря пред всички  проверяващи институции.

Много важен момент, разбира се е изборът на счетоводна къща. Много от счетоводните кантори предлагат като услуга и регистрация на фирма като ако се сключи договор за абонаментно счетоводно обслужване правят сериозни отстъпки. Това обикновено са добри оферти и може да им се доверите. Винаги ако се окаже, че не сте избрали правилната счетоводна кантора, може да я смените с друга, но трябва добре да прецезирате договора, който ще подпишете.