събота, 8 април 2017 г.

Откриване на нова фирма и нейното имеМного  са нещата, за които трябва да се помисли когато се прави откриване  на фирма за започване на предприемаческа дейност. Едно от най-важните обаче е как ще се казва фирмата и звученето на нейното име. Дори и да Ви се струва, че това няма голямо значение, всъщност точно името е едно от най-трудните е важни решения, които трябва да се вземат преди да се подадат документи за вписване в Търговския регистър и регистрация на фирма.
От името на една новорегистрирана фирма до голяма степен зависи дори нейният успешен старт. Всяка фирма за да се наложи на пазара има нужда от реклама. Рекламата е тази, която всъщност продава и това го знае всеки, който поне малко разбира от бизнес. Именно затова е много важно какво ще бъде името на фирмата и неговото звучене, дали ще бъде лесно за  запомняне и как ще се възприема от бъдещите Ви клиенти.  Решението и изборът е винаги само Ваш, особено ако предстои  регистрация на ЕООД.
Името на фирмата трябва да бъде добре предварително обмислено като  се помисли за много неща. Имайки предвид, че то ще се вписва  в Търговския регистър и може вече да има фирма с такова име, е добре предварително да сте подготвени поне с три варианта. И трите  е желателно  да бъдат близки  по смисъл помежду си  и до идеята Ви за бизнес. Не бива да бъдат много дълги. Трябва да са благозвучни и лесно запомнящи се.
Добре е да се помисли и затова, че освен регистрацията на фирма, ще предстои и нейното представяне  в Интернет с фирмен сайт. Този фирмен сайт също ще има име (домейн). Там също може някой да Ви е изпреварил, а е добре името на фирмата и домейна на фирмения сайт да съвпадат. Така фирменият сайт ще бъде по-лесен за оптимизация, а това е от огромно значение за рекламата Ви.
 Не бива да се опитвате да измисляте име, което е близко да това на някоя от конкурентните фирми. Може и да си мислите, че това може да е от полза, но грешите. Това може да бъде една сериозна антиреклама и вбъдеще да съсипе бизнеса Ви.
Когато мислите за име на своята фирма, не бързайте и добре погледнете на тази задача от всичките и страни. Използвайте и търсачките в Интернет като информация и справки. Често идеята идва там откъдето най-малко очаквате.
Не забравяйте, че освен име, фирмен сайт и реклама, фирмата Ви ще има нужда от лого, а графиката му трябва да бъде съобразена успоредно  и с името, и с дейността на фирмата. Това също е едно условие, с което трябва да се съобразите.
Ако сте решили напр. да откриете фирма за счетоводни услуги, проверете добре в Интернет какви са имената на другите счетоводни кантори и бъдете тематични, но оригинални.
Името на една фирма е като дрехите и ума  на човека – по него посрещат, а по съдържанието и качеството на услугите изпращат. Не го подценявайте, а помислете доста преди да вземете решение.


неделя, 2 април 2017 г.

Защо да направим регистрация на ЕООД при откриване на фирмаПреди всичко трябва да кажем, че откриване на фирма е едно важно начинание при започването на собствен бизнес, на което трябва да се обърне особено внимание. Много е важно да се обмислят добре основните аспекти за да не се налагат промени в последствие, които са свързани с допълнителни разходи. Когато сме решили да започваме бизнес трябва предварително да обмислим добре стъпка по стъпка цялата процедура по откриване на фирма, включително и  вариантите на избор на счетоводна фирма.
Един от основните проблеми при регистрация на фирма, на който трябва да се обърне внимание, е избора на правна форма. Опциите общо взето в България са три, а именно ЕТ, ЕООД и ООД.

Едноличен търговец (ЕТ)

Това е фирма, чиито едноличен собственик сте Вие. Характерното тук е, че участвате с цялото си лично имущество. Това е един голям недостатък, който може да доведе до сериозни последствия в личен план. Тази правна форма беше актуална до преди няколко години, когато беше единствената евтина възможност за започване на бизнес.

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)

Тази правна форма стана изключително актуална, когато направиха задължителния начален капитал 2лв. Това даде възможност на много хора да преодолеят страховете, които ЕТ като правна форма им създаваше и да започнат собствен бизнес. Това, което отличава ЕООД от ЕТ и го прави толкова атрактивна правна форма (освен двата лева начален капитал) е факта, че едноличния собственик отговаря до размера на внесения капитал, а именно въпросните 2 лева.

Дружество с ограничена отговорност (ООД)


Това е правна форма подобна на горната с две съществени разлики. Съдружниците трябва да са най-малко двама и началния капитал е 5000лв. 

През последните години при стартиране на бизнес, особено без наличен сериозен начален капитал, най-предпочитаната правна форма е регистрация на ЕООД.
За съжаление през последните години има доста злоупотреби с този лесен вариант за регистрация на нова фирма от некоректни работодатели и е възможно той да претърпи промени.