петък, 10 май 2013 г.

В основата на успеха е самоусъвършенстването

Със самото си раждане човек започва да се учи и усъвършенства. Никой не се ражда научен, а същевременно всяко нещо в живота може да се научи ако имаме воля, мотивация и постоянство.
От стотици години психолози  и учени  задълбочено изучават  хора, постигнали забележителни успехи в своя живот за да открият какво точно ги прави различни от обикновените средностатистически хора. И тайната се открива в непрекъснатото самоусъвършенстване, стремежа към личностно развитие и огромната мотивация на тези хора.
От къде обаче идват тези качества и могат ли да се възпитават и придобиват?
 Да , могат и това зависи от всеки човек и от неговото желание да бъде успешен. За да постигнеш нещо е нужно преди всичко много силно да го желаеш!  След това е нужно да се научиш да вярваш, че можеш да го постигнеш,  да изградиш една стабилна увереност в себе си, която дори за миг да не допуска възможност за неуспех.
Тази увереност се постига чрез реализиране  на поредица от малки , дори незначителни успехи, за които обаче се изисква много труд и постоянство.  Всяко начало е трудно, но всеки успех дава увереност, а тази увeреност води до следващ успех.
Да се самоусъвършенстваш непрекъснато като личност и да развиваш своите качества е много важен момент от пътя към успеха. А за това е нужно  най-вече да се научиш да контролираш собствените си мисли.  Да се научиш да мислиш в дългосрочна перспектива и да си готов да посрещнеш днешните трудности, които ще те направят успешен  утре.  Това  „УТРЕ“  идва достатъчно бързо  и жертвите, които се правят винаги биват възнаградени и то с лихвите.
Всеки, който иска да постигне успех в живота  има нужда от самоконтрол, самодисциплина  и непрекъснато самоусъвършенстване  като не бива да се забравя, че успехът е правопропорционален на нивото на образованост. Образованието е нещо, което трябва да се обогатява през целия живот и това трябва да стане принцип на всеки, който иска да бъде успешен. Обогатяването на знанията е важна част от самоусъвършенстването  и само непрекъснатият  стремеж  на всеки човек  да става все по-добър, в това  което прави, може да бъде ключ към постигането на трайни успехи и удовлетворението от тях.
Никой не е съвършен, а  практиката показва, че само един на сто стават успешни в живота си. Обикновено  пътят към успеха е труден и трънлив, независимо дали ще развиваш собствен бизнес , ще се занимаваш с научна дейност или  просто ще израстваш в йерархията на престижна фирма. Успехът е предизвикателство, което трябва да сме готови  да приемем и винаги когато падаме или правим грешки, да се изправяме и да продължаваме напред като  приемаме своите грешки като задължителни и много поучителни уроци на живота, от които имаме полза. Грешки прави всеки, но успешният човек никога не ги повтаря.
Успешният човек е наясно със своите мисли и действия, винаги ги насочва в положителна посока  и се стреми към постоянно  и непрекъснато самоусъвършенстване и личностно развитие. Той е винаги напълно съсрeдоточен и концентриран върху целите си, а не върху резултатите и именно затова е успешен.